Vergoedingen

Vergoeding podotherapie

Het verschilt per zorgverzekering of podotherapie wordt vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk in het aanvullende pakket. Het eigen risico is niet van toepassingen op de voetzorg van de podotherapeut en een verwijzing van de huisarts is niet meer nodig. Kijk voor een overzicht van de vergoedingen voor podotherapie op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Vergoedingen diabetesvoetzorg

Diabetesvoetzorg wordt vergoed uit de basisverzekeringen wanneer er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden en er door de podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld. Overige voetzorg valt niet onder medisch noodzakelijke zorg.

De inhoud van de pagina over vergoedingen is met zorg samengesteld. Podotherapie Makkelijk Lopen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Lijst met gecontracteerde pedicure waar u na het vast stellen van u zorgprofiel naar toe kunt vind u hier.  

Aangesloten zorgverzekeraars:

De Friesland

www.defriesland.nl

FBTO

www.fbto.nl

Zorg en Zekerheid

www.zorgenzekerheid.nl

Zilveren Kruis

www.zilverenkruis.nl

Menzis

www.menzis.nl

CZ

www.cz.nl

Delta Lloyd

www.deltalloyd.nl

OHRA

www.ohra.nl

DSW

www.dsw.nl

Achmea

www.achmea.nl

ZEKUR.nl

www.ZEKUR.nl

Unive

www.unive.nl

VGZ

www.vgz.nl

 

Zorggroepen:

 

BeRoEmD

www.beroemd.nl

Chronos

www.chronos.nl

Synchroon

www.synchroon.info

✔ Kwaliteitsregister Paramedici ✔ Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten