Podotherapie

Podotherapie

Letterlijk vertaald betekent podotherapie ‘voettherapie’. Het is afgeleid van het het Griekse woord podos, dat ‘voet’ betekent. Een podotherapeut behandelt cliënten met voetklachten en klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten, zoals klachten aan de knie, heup of lage rugklachten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: standsafwijkingen, klachten door overbelasting, sportblessures, voetproblemen bij kinderen, nagelproblematiek, afwijking van tenen, huidaandoeningen (likdoorns en eelt), voetklachten bij diabetes mellitus en reuma en wondbehandelingen.

Om tot minder klachten te komen of deze te verhelpen zijn er verschillende therapiemogelijkheden: zolen, advies, orthese, voetbehandelingen, orthonyxie, taping, vilttherapie, protheses en wondbehandelingen. Tijdens de eerste afspraak zullen we vaststellen welke behandeling voor u geschikt is. Neem tijdens uw eerste afspraak ook uw identiteitsbewijs mee en schoenen die u vaak draagt.

Voetonderzoek

Heeft u een afspraak gemaakt bij Podotherapie Schuts? Dan wordt er een onderzoek gedaan door een van onze podotherapeuten. Door middel van dit onderzoek probeert de podotherapeut te achterhalen wat uw klachten zijn en wat mogelijke oorzaken voor het ontstaan van de klachten zijn. 

Tijdens het vraaggesprek probeert de podotherapeut zo veel mogelijk informatie te krijgen om de klachten te verminderen. Dit is van belang voor het verdere onderzoek en het starten van de juiste behandeling. Het onderzoek bestaat uit een inspectie, palpatie, functieonderzoek, ganganalyse en schoeninspectie. Afhankelijk van uw klachten worden één of meerdere onderdelen toegepast.

Bij de inspectie kijkt de podotherapeut naar de stand van de voeten, afwijkingen, verkleuringen en/of bijzonderheden. De inspectie wordt over het algemeen uitgevoerd op de podoscoop. Een podoscoop is een glasplaat met een spiegel eronder waardoor de podotherapeut de druk onder de voet kan beoordelen.

Er wordt tijdens de palpatie gezocht naar de oorzaken van de klachten. Door middel van palpatie kan de pijnplek gelokaliseerd worden. Na de palpatie volgt het functieonderzoek waarbij er gekeken wordt naar bewegingsmogelijkheden van de voeten en indien nodig de knie, heup en rug. Bewegingsbeperkingen kunnen verschillende klachten veroorzaken en zorgen voor een afwijkend looppatroon.

Na het werven van bovenstaande informatie wordt er nog gekeken naar het looppatroon. Er wordt hierbij gekeken naar de afwikkeling en bewegingen van de voeten en eventueel knie, heup en romp. Ook zijn schoenen een belangrijk aspect binnen het onderzoek. Zo wordt er gekeken naar slijtage van de schoen, maar ook of het huidige schoeisel geschikt is voor zowel de klachten als de eventuele behandeling. Daarnaast heeft de podotherapeut op de meeste locaties de beschikking over een digitaal drukmeetplatform om de statische en dynamische belasting van de voet ook digitaal te kunnen bekijken.

✔ Kwaliteitsregister Paramedici ✔ Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten